Mittuniversitetet i debatt

Spara favorit 20 maj maj 2019

Mittuniversitetets forskare och andra medarbetare deltar ofta i samhällsdebatten med sina kunskaper och åsikter. På den här sidan kan du följa de senaste inläggen där forskning och åsikter möts i angelägna samhällsfrågor.

Debatt

Vinterexteriör Campus Östersund

Vi vill spela en nyckelroll i utvecklingen av Sverige som ledande kunskapsnation

Människor ska kunna förvänta sig en likvärdig möjlighet att ta del av högkvalitativ utbildning och forskning oavsett var i landet de verkar. Det skriver rektor Anders Fällström och styrelseordförande Peter Nygårds.

Vem ska betala för att utveckla turismen i Jämtland Härjedalen?

Besöksnäringens intressenter pekar ofta på vikten av samlad strategisk utveckling, men finansieringen av den ansträngningen är för närvarande oklar. Vem ska betala? frågar Robert Pettersson, nytillträdd centrumledare för turismforskningscentret ETOUR.

EU-parlamentet

EU-valet var mest av allt 28 nationella val

Trots systemet med toppkandidater och en diskussion om att införa övernationella mandat i Europaparlamentet, tycks få väljare betrakta EU-valet som ett europeiskt val, skriver DEMICOMs Kajsa Falasca, Lars Nord, Marie Grusell och Niklas Bolin på DN Debatt.

Anders Fällström

Sverige behöver en mer inkluderande idrottsrörelse

Idrottsrörelsen måste bli bättre på inkludering. Det skriver Mittuniversitetets rektor under på i en debattartikel i Dagens Samhälle, tillsammans med andra myndigheter och organisationer i Jämtland-Härjedalen samt företrädare för Parasport Sverige.

Lars Nord

Skilda medievärldar splittrar de svenska valrörelserna

Svenska folkets medievanor har förändrats drastiskt. Det menar DEMICOMs Lars Nord som tillsammans med Gunnar Nygren och adjunkt Sanna Volny fån Södertörns högskola i en debattartikel publicerad i DN Debatt.

Vem ansvarar för planering av rehabilitering vid sjukskrivning?

Det är frågan som professor John Selander ställer i sin debattartikel i DN. Trots en lagändring i somras kvarstår osäkerheten. Är det arbetsgivaren eller försäkringskassan som ska upprätta rehabiliteringsplaner?

Video Snabbtänkt Demicom

”De partier som tänker nytt kommer att vinna valet 2022”

Lars Nord, Marie Grusell, Kajsa Falasca och Niklas Bolin är forskare på forskningscentret DEMICOM. I Samband med valet 2018 släpptes rapporten Snabbtänkt - reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. I en debattartikel kommenterar forskarna valet med avstamp i rapporten.

Deprimerad kvinna

”Många är undantagna rätten till effektiv sjukvård"

Niclas Almén, Örjan Sundin och Johanna Ekdahl forskar och undervisar på Mittuniversitetet, de har tillsammans med flera andra kollegor skrivit en debattartikel om psykisk ohälsa i Dagens Medicin inför valet.

beachvolley, Campus Sundsvall, studenter

Nu vänder vi BLAD – där det finns behov ska vi utbilda

Nu vänder vi BLAD – där det finns behov ska vi utbilda. Rektor Anders Fällström, prorektor Mats Tinnsten och universitetsstrateg Anna-Lena Perdahl redovisar tankarna kring ett pilotprojekt som dras igång under 2018.

Anders Fällström

Replik till Anna Dahlbergs ledare i Expressen

Tretton rektorer, däribland Mittuniversitetets rektor Anders Fällström, svarar på Anna Dahlbergs ledare i expressen "Varför fördummar (S) Sveriges universitet?"

Masoud Kamali 300p

Du viker ner dig för Trump - Wallström

Så länge affärsrelationer inte drabbas så accepterar regeringen att medborgare särbehandlas. Det skriver Masoud Kamali i en debattartikel i Aftonbladet.

Mittuniversitetet kan fylla behovet av högutbildad arbetskraft

Universitetet har en potential att fylla regionens behov av högutbildad arbetskraft och att vara en avgörande del i innovationssystemet. Det gynnar den fortsatta regionala utvecklingen och befolkningstillväxten och vi vill fortsätta att utveckla universitetets relationer till regionen, skriver styrelseordförande för universitetet Peter Nygårds i en debattartikel.

Mats Tinnsten

Betydande bidrag till regionen av Mittuniversitetet

Mittuniversitetet lämnar betydande bidrag till regionens utveckling. Det skriver ledningen vid Mittuniversitetet i en debattartikel med anledning av en rapport som beskriver universitetets regionala betydelse.

Avatar

”Socialtjänsten ska inte fungera som angivare"

Att lämna ut information om papperslösa strider mot de yrkesetiska principerna i socialt arbete. Det skriver flera forskare vid Avdelningen för socialt arbete vid Mittuniversitetet, detta efter att polisen ställt krav på personal inom socialtjänsten i Malmö.

Åsa Audulv

Höj kvaliteten på sjukvården med en satsning på Cochrane

Evidensbaserad är i dag ett honnörsord. Trots det är Sveriges insats i att bidra till Cochranes medicinska översikter nästan obefintlig. Det finns troligen inga andra åtgärder som så effektivt skulle höja kvaliteten på svensk klinisk forskning och sjukvård som en satsning på Cochrane, skriver bland andra Åsa Audulv och Inge Axelsson vid Mittuniversitetet på DN Debatt.