Kris, säkerhet och incidenter

Vad ska du göra vid en nödsituation? Är det akut? Ring alltid 112

Meddela därefter fler personer inom Mittuniversitetet: Ring Servicecenter på 010-142 80 00.

Om det är mindre akut, som exv. inbrott, stöld eller skadegörelse, ring Servicecenter på 010-142 80 00. Efter arbetstid, ring vårt vaktbolag på 010-470 53 32, uppge vilket campus det gäller.

Studenter, Sundsvall, utomhus

Studentförsäkring

Alla studenter är försäkrade genom universitetet. Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Däremot omfattar den...

Help Hjälp

IT- och personuppgiftsincidenter

Det är viktigt att incidenter rapporteras. Det som för den enskilde kan uppfattas som en isolerad händelse kan i själva verket vara en serie...

Rep

Felanmälan – om något är trasigt

Du kan till exempel anmäla ett trasigt handtag i ett klassrum, projektorer/skrivare som inte fungerar eller överfulla papperskorgar.

Krisorganisation

Bra och beprövade rutiner hjälper oss att arbeta strukturerat och effektivt när en kris inträffar, så att vi på bästa sätt kan ta hand om...

Behöver du kontakta räddningstjänst?

För icke akuta ärenden, ring:

Sundsvall
060-12 32 00
Östersund
063-14 80 00
Örnsköldsvik
0660-787 50

Anmälan om brott eller icke akuta polisärenden 

Ring Polisen på 114 14.

Vid allvarlig olycka eller kris

Ring det nationella informationsnumret 113 13, där kan du både få och ge information.

Kontakt

Intendent Sundsvall 
Sören Sollén 
Tel 010-142 86 02

Intendent Östersund 
Per-Erik Östling
Tel 010-142 82 43

Säkerhetsansvarig brand- och egendomsskydd,
fastighetschef
Lennart Johansson
Tel 010-142 83 20

Säkerhetsadministratör
Torbjörn Engh 
Tel 010-142 89 97