Möt Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Vi finns i Sundsvall och Östersund med ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. På Mittuniversitetet finns en stor samlad kompetens och motiverade studenter från Sverige och andra länder. Vi är ett av landets ledande universitet när det gäller distansutbildning och vår forskning ligger i framkant inom en rad olika områden.

Studentsamarbeten

Våra studenter vill ha kontakt med arbetsgivare och få praktiska yrkeserfarenheter redan under studietiden. Genom praktik, examensarbeten och...

Forskarsamarbeten

Många företag och organisationer har ett framgångsrikt samarbete med forskargrupper på Mittuniversitetet. Möjligheterna är många. Hur vill...

Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)

I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

Fikarum

Lediga anställningar

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar.

Välkommen till Servicecenter!

Oavsett om du är student, anställd eller besökare kan du vända dig med dina frågor och ärenden till vårt Servicecenter. Vi hjälper dig med allt...

Studenter

Alumn

Vårt alumnnätverk är ett professionellt nätverk för dig som tidigare eller nuvarande student och anställd vid Mittuniversitetet, även...