Fakulteten för humanvetenskap (HUV)

Spara favorit 26 nov november 2019

Fakulteten omfattar humaniora, utbildningsvetenskap, omvårdnad, hälsovetenskap och de samhällsvetenskapliga institutionerna på universitetet. Fakultetens verksamhet är organiserad i sex institutioner för utbildning och forskning.