Institutionen för omvårdnad (OMV)

Spara favorit 27 nov november 2019

Institutionen för omvårdnad finns på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inbegriper utbildning och forskning inom området omvårdnad.

Institutionen för omvårdnad ansvarar för en grundutbildning – Sjuksköterskeutbildningen. Här finns även specialistutbildningar som psykiatrisjuksköterska, barnsjuksköterska och distriktssjuksköterska.

Kontakta OMV-institutionen

Prefekt:
Marie Häggström

Postadress:
OMV
831 25  Östersund
eller
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Campusvägen, Hus K, Östersund
Holmgatan 10, Hus D, Sundsvall

OMVexp@miun.se