Våra ämnen

Spara favorit 2 jan januari 2019

Våra ämnen

Studiesituation i P-huset

Psykologi

Psykologi spänner genom sina olika teoretiska infallsvinklar över olika vetenskapliga perspektiv och ideal.

Socialt arbete

De sociala utmaningarna i samhället är många och de är ofta sammankopplade med ökande globalisering. Socialt arbete är ett ämne som är särskilt inriktat på människors utsatthet.